The Empress

Odgovor je DA

Ova kartica prikazuje majku, djecu, pogodna je za obiteljska pitanja, zajedništvo kao i za materijalni novac, novac i brak. No ova kartica za zdravstvena pitanja pokazuje probleme s jajnicima i kožom, a po pitanju zdravlja negativna je, ali u pogledu ljubavi i rada pozitivna.

The Star

Odgovor je DA

Ovo je karta koja pokazuje da ste pod nekim sumnjama i da se nečega bojite. Ali ova karta pokazuje neku nadu i da će stvari biti bolje nego sada. To također pokazuje da u ljubavi postoji jedna osoba koja vas voli i misli na vas. Za ljubav ova karta pokazuje da će veza biti čvršća, bolja i dugoročnija. Za posao i posao ova kartica znači da se morate preusmjeriti na novo tržište i da možete potražiti pomoć od osobe koja vam je bliska i da će se vaša financijska situacija uskoro poboljšati.

The Emperor

Odgovor je DA

Ova kartica predstavlja poduzetništvo, novac, moć i uspjeh. Vrlo je korisna za pitanja koja se tiču prava, poslovanja, karijere, sigurnosti ili dobiti, kao i sreće. Ali predstavlja muške i muške principe, poput pohlepe, tvrdoglavosti, ega i sebičnosti. Ova kartica nije dobra za ljubav, emocije i prijateljstva, ali dobra je za uspjeh i planove.

Promiješaj
Okreni

Comments are closed.